Executivul a aprobat astăzi memorandum-ul ce prevede participarea României în calitate de membru fondator la infrastructura distribuită la nivel european: European Research Infrastructure for Heritage Science - E-RIHS ERIC.

Hub-ul românesc E-RIHS RO este coordonat de către INOE 2000 și a fost introdus în Roadmap-ul național încă din 2016. 

Felicitări dnei dr. Roxana Rădvan, directorul general al INOE 2000, pentru implicarea și efortul susținut ce au condus la acest important rezultat obținut pe plan internațional!

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, Ilfov, a derulat în perioada 02.06.2020 – 30.11.2023, proiectul “Centrul Suport Orizont 2020 pentru managementul proiectelor europene şi promovare europeană” PREPARE, cod MYSMIS2014 - 107874, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: "Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale din Axa 1”, Acțiunea 1.1.3. POC 2014-2020, apelul POC-A1-A.1.1.3-H-2016.

Decembrie 01, 2023

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, cu sediul în str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, Ilfov, a derulat în perioada 01.02.2021 – 31.10.2023, proiectul “Consolidarea participării consorțiului ACTRIS-RO la infrastructura pan-europeană de cercetare ACTRIS“, cod MYSMIS – 107596, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, RO-ESFRI-ERIC - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

Decembrie 01, 2023

EN:

Between 13-17 November 2023, INOE participates in The ESA-JAXA Pre-Launch EarthCARE Science and Validation Workshop hosted by ESA-ESRIN, in Frascati, Italy. The event is part of ESA’s mission: Earth Cloud, Aerosol and Radiation Explorer - EarthCARE.

 

RO

În perioada 13-17 noiembrie 2023, INOE participă la ESA-JAXA Pre-Launch EarthCARE Science and Validation Workshop găzduit de ESA-ESRIN, în Frascati, Italia. Evenimentul face parte din misiunea ESA: Earth Cloud, Aerosol and Radiation Explorer - EarthCARE.

EN:

A milestone moment: CELEBRATING 30 YEARS TOGETHER!

The International Conference on Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Precision Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics - HERVEX 2023

We are extremely grateful and heartily acknowledge the kind support from all conference attendees and contributors throughout these years!
We look forward to meeting old friends and new ones at this anniversary moment, and to further building bridges between researchers and institutions in the years to come!
***
The most significant international scientific reunion in the field of Fluid Power in Romania, HERVEX offers a common platform for the presentation and discussion of innovation trends in FLUID POWER, to manufacturers, dealers, users, and scientists.
 

RO:

Reper istoric: sărbătorim împreună 30 de ani!

The International Conference on Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Precision Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics - HERVEX 2023

Suntem extrem de recunoscători și le mulțumim tuturor participanților și colaboratorilor pentru contribuția importantă de-a lungul acestor ani! În acest moment aniversar, așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu prieteni vechi, dar și cu alții noi și să construim în continuare punți de legătură între cercetători și instituții în anii următori!

***

Cea mai mare reuniune științifică internațională în domeniul Fluid Power din România, HERVEX oferă o platformă comună producătorilor, dealerilor, utilizatorilor și oamenilor de știință, pentru prezentarea și discutarea tendințelor de inovare.

EN:

OPEN L?? CERTO ? is an event where we open our laboratories for school visits to attract students toward science. 

? 7th and 8th of November - we welcome organized groups (appointments and more info: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., 031.405.63.98)

? 9th of November - PRO BONO services within the Romanian Hub of The European Research Infrastructure for Heritage Science E-RIHS (for access fill out the following form ➡️ https://certo.inoe.ro/test/open-lab-form/)

RO:

OPEN L?? CERTO ? este un eveniment de popularizare a științei în cadrul căruia ne deschidem laboratoarele pentru vizite școlare/universitare.

? În perioada 7-8 noiembrie primim grupuri organizate (programări și informații suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., 031.405.63.98)

? În data de 9 noiembrie prestăm servicii PRO BONO in cadrul nodului românesc al European Research Infrastructure for Heritage Science E-RIHS (pentru access completați formularul următor ➡️ https://certo.inoe.ro/test/open-lab-form/)

Vă așteptăm de la mic la mare!

EN:
The Remote Sensing department from INOE 2000 invites you on September 29, 2023 in the Central Square of Măgurele to present Remote Sensing - a non-invasive method by which nature is researched from a distance by means of optoelectronic devices.
The department coordinates the Măgurele Center for Atmospheric and Radiation Studies, MARS, which includes surface observation facilities and associated laboratories, providing a continuous data flow to the scientific community belonging to the pan-European ACTRIS (Aerosol Cloud and Trace Gases Infrastructure).
More information here.
RO:
Departamentul de Teledetecție al INOE 2000 vă așteaptă în data de 29 septembrie 2023 în Piața Centrală din Măgurele pentru a vă prezenta teledetecția - o metodă non-invazivă prin care natura este cercetată de la distanță prin intermediul dispozitivelor optoelectronice.
Departamentul coordonează Centrul Măgurele pentru Studii de Atmosferă și Radiație, MARS, ce include facilități de observare la suprafață și laboratoare asociate, furnizând un flux de date continue către comunitatea științifică aparținând infrastructurii pan-europene ACTRIS (Aerosol Cloud and Trace Gases Infrastructure).
Mai multe informatii aici.
EN:
On Friday, September 29, 2023, at 1:00 p.m., researchers from the Research Institute for Analytical Instrumentation, INOE 2000, are waiting for science and innovation enthusiasts on the set of the Horia Demian Sports Hall, Cluj-Napoca.
The workshops, exhibitions, and experiments that will be presented include demonstrations of portable analysis and monitoring equipment (mobile autolaboratory, Raman, microscope, sensors, rapid test kits) as well as many other interactive experiments for children of all ages, including a course on rapid identification of meteorites.
 
RO:
Vineri, 29 septembrie 2023, începând cu ora 13, cercetătorii de la Filiala INOE 2000 - Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică, îi așteaptă pe pasionații de știință și inovare pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian, Cluj-Napoca.
Atelierele, expozitiile și experimentele organizate includ demonstrații ale echipamentelor portabile de analiză și monitorizare (autolaborator mobil, Raman, microscop, senzori, kit-uri de testare rapidă), precum și multe alte experimente interactive dedicate copiilor de toate vârstelor, inclusiv un curs pentru identificarea rapidă a meteoriților!
 
EN:
The ReCAST department within INOE 2000 is waiting for you at the "Researchers' Night" in Măgurele:
  • representative images and films with plasma technological processes
  • raw materials and samples used in the laboratory to obtain materials in the form of thin layers
  • the stages of the transformation of matter, from the macroscopic scale, passing through technologies with precision at the atomic scale, to then be transformed into nanometric structures that can be used in real applications at macroscopic dimensions
 More info here.
RO:
Departamentul ReCAST din cadrul INOE 2000 vă așteaptă la “Noaptea Cercetătorilor”  în Măgurele:
  • imagini şi filme reprezentative cu procese tehnologice cu plasmă
  • materii prime şi eșantioane folosite în laborator pentru obţinerea unor materiale sub forma de straturi subțiri
  • etapele transformării materiei, de la scala macroscopică, trecând prin tehnologii cu precizie la scara atomică, pentru ca apoi să fie transformată în structuri nanometrice ce pot fi utilizate în aplicații reale la dimensiuni macroscopice
Mai multe informații aici.

EN:
We are happy to announce that the annual Cost Action CA18235 - PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale (PROBE) general meeting with all working groups and The 7th Management Committee (MC) meeting will take place in Budapest, Hungary, between 25 and 27 of September 2023. About 65 participants are expected from all over Europe.

Our colleague, Dr. Anca Nemuc, is the Grant Holder Scientific Representative.

More details on Cost Action's official website.

RO:
Suntem bucuroși să vă anunțăm că reuniunea generală anuală a Acțiunii Cost CA18235 - PROfiling the atmospheric Boundary layer at European scale (PROBE) cu toate grupurile de lucru, precum și a 7-a reuniune a Comitetului de Management (MC), va avea loc în perioada 25-27 septembrie 2023 în Budapesta, Ungaria. Sunt așteptați aproximativ 65 de participanți din toată Europa.

Colega noastră dr. Anca Nemuc este Reprezentant Științific al titularului de grant. 

Pentru mai multe detalii consultați website-ul acțiunii COST.
Pagina 1 din 6